Vinylové podlahy

Vinylové podlahy a luxusné vinylové dlaždice sú vhodné na použitie s elektrickým podlahovým kúrením.

Elektrické podlahové kúrenie pod vinylové podlahy

Warmup ponúka širokú škálu výrobkov pre vinylové podlahové vykurovanie. Teplota vykurovacieho systému s vinylom by nemala presiahnuť 27 °C. Preto, ak zvažujete podlahové vykurovanie vinylovými doskami ako hlavné vykurovanie, najprv vykonajte výpočet tepelných strát, aby ste zabezpečili dostatočný výkon systému.

WLFH vykurovacie fólie

V závislosti od požiadaviek projektu, či je to rekonštrukcia alebo novostavba, sú k dispozícii viaceré možnosti. Warmup vykurovacie fólie a vykurovacie káblové systémy Warmup WIS sú ideálne na použitie pod vinylové podlahy. Odporúčame použitie izolačných dosiek a dvojitého prekrytia (Dual overlay) pre dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti systémov elektrického podlahového vykurovania.

Teplota podlahy a termostat

Pri použití vinylových podlahovým by teplota podlahy nemala prekročiť 27 °C . Toto je zabezpečené pomocou termostatu, kde v nastaveniach je nastavené, použitie s vinylovou podlahou. V rade termostatov Warmup pre elektrické podlahové vykurovanie nájdete regulátor pre každú potrebu. Inteligentný WiFi termostat 6iE má neuveriteľne inteligentné funkcie, ktoré efektívne zabezpečujú bezpečne teplú podlahu. Termostat poskytuje úplnú kontrolu nad nastaveniami vykurovania. Zabezpečujú správnu teplotu bez plytvania energie.

electric underfloor heating under vinyl

Prenos tepla

Všetko nad vykurovacím systémom, vrátane podkladovej vrstvy, prekrytia a finálnej podlahy, musia byť v limitoch uvedených v tabuľke nižšie. Ak výrobca vinylovej podlahy uvádza, že musí byť použitý spolu s podkladom, podklad nesmie byť hrubší ako 3 mm – 6 mm a musí byť priedušný.

Pri použití systému s vinylovou podlahou je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečil efektívny výkon systému. Neodporúčame inštalovať systém, ak nie sú splnené nižšie uvedené limity. Môže to mať negatívny vplyv na výkon systému, ktorý takto nemôže spĺňat očakávania.

Tog Nie viac ako 2,5
Index relatívnej sily (RSI ) Nie viac ako 0,25
Tepelný odpor Nie viac ako 1,42
Prenos tepla Nie menej ako 4,0