Obrazok

Drevené a laminátové podlahy s elektrickým podlahovým vykurovaním Warmup môžu byť bezpečne použité. Kľúčom k úspechu je tepelná vodivosť, čo je najlepšie, keď používate čo najhustejšie drevo.

Takže v skratke, tenší materiál podlahy a vyššia hustota, tým bude doba ohrevu kratšia a systém bude lepšie reagovať na zmeny. Treba si však dávať pozor pri výbere podlahovej krytiny z mäkkého dreva, lebo niektoré mäkké drevá skôr blokujú prechod tepla ako to prepúšťajú.

Maximálna hrúbka a teplota

Hoci nie sú žiadne striktné ani rýchle pravidlá pre výber hrúbky dreva aké môžete použiť, odporúčame však aby hrúbka drevenej alebo laminátovej podlahy nebola väčšia ako 18mm pretože väčšia hrúbka už bude brániť účinnému fungovaniu systému.

Často širšie dosky lepšie prepúšťajú teplo ako tenšie z rovnakého materiálu preto odporúčame vybrať pomer hrúbky k šírke v oblasti 7-11 napríklad doska s hrúbkou 16mm a šírkou 160 mm dáva pomer 10, takže by bol ideálnym výberom. Spravidla pri výbere podlahovej krytiny, mali by ste sa vždy poradiť so svojím dodávateľom drevených podláh pre kontrolu vhodnosti pre použitie s podlahovým vykurovaním.

Okrem toho by nemala byť prekročená maximálna povrchová teplota podlahy 27 °C. Toto obmedzenie je zaistená najvyššia teplota pomocou termostatu ktorý ovláda vykurovací systém. Ak hľadáte termostat pre použitie s drevom alebo laminátom na ovládanie podlahového vykurovania, pozrite sa na naše termostaty, ktoré sú určené pre použitie aj s drevenými podlahami a budú automaticky udržiavať podlahu na bezpečnej a príjemnej teplote.

Limitné hodnoty pre efektívny prenos tepla

Všetky použité materiály okrem vykurovania, vrátane podkladu, prekrytia a konečného povrchu podlahy musia byť v medziach stanovených nižšie. Ak používate drevenú podlahovú krytinu, je potrebné dbať na zabezpečenie efektívneho výkonu systému . Inštaláciu neodporúčame ak nižšie uvedené limity nie sú splnené, lebo by to zabraňovalo efektívnemu a správnemu fungovaniu systému.

Obmedzenia prenosu tepla
Tog Nie viac ako 2,5
RSI  Nie viac ako 0,25
R-Value Nie viac než 1,42 m²·K/W
U-Value Menej ako 4,0 W/(m²K)

Inštalácia a dilatačná špára

Náš systém je inštalovateľný veľmi rýchlo a jednoducho, vybrať si môžete z viacerých systémov na báze elektriky aj vody. Systém môžete nainštalovať svojpomocne alebo aj cez profesionálnu inštalačnú firmu. Pri inštalácii ale musíte dbať na to aby, okolo obvodových stien miestností zostala dilatačná špára, ktorú ale ľahko zakryjú soklové lišty.

Vždy sa poraďte so svojím dodávateľom drevených podláh o vhodnosti pre použitie s podlahovým vykurovaním!

Zadarmo Warmup citát

Warmup ponúka široký sortiment vnútorných a vonkajších elektrických vykurovacích systémov, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi podláh a projektov.

Cenová Ponuka
Categories : Podlahové krytiny